Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

zielenbutelkowa
boje się. bardzo
zielenbutelkowa
3053 d7b2
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viakatalama katalama
zielenbutelkowa
Can't you see I need you right in front of me?
— The boogie town
Reposted fromkatalama katalama
zielenbutelkowa
7021 8570
Good Will Hunting  (1997)
zielenbutelkowa
odrzuciło i zostawiło mnie już tyle osób, że mam wyjebane czy sobie pójdziesz jutro, za 4 dni czy  za 2 lata.  Jesteś teraz i to się liczy.
zielenbutelkowa
0889 6e35
Reposted fromdebsy91 debsy91 viakatalama katalama
zielenbutelkowa
5534 e115
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viakatalama katalama
zielenbutelkowa
9643 778b
Reposted frompengin pengin viaxvcth xvcth
zielenbutelkowa
I to wszystko to jest nic - bo ja już ciebie nie znam. A więc to mi niepotrzebne już. Niepotrzebne żadne zdarzenia, powitania, pożegnania, słowa. Tramwaje i sklepy. I deszcz, i bieganie tymi ulicami po deszczu. To wszystko wcale nie musi być takie ważne. Można to zgubić jednego dnia, zamknąć jednym słowem.
— Igor Kulikowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaxvcth xvcth
zielenbutelkowa
4005 f3ed
Reposted fromthirdapril thirdapril viaxvcth xvcth
zielenbutelkowa

świietlicki "bolenie"

Nie jestem w miejscu, w którym obiecałem
być, bowiem boli. Niewypowiedzianie
niewypowiedzianie boli. Nigdzie nie pojadę,
bo boli. I nie o szesnastej,
ani godzinę później. Bowiem boli. Nie odeślę i
nie odbędę. Gdyż boli. Będę zajęty czym innym
- boleniem. Bowiem boli. Nie przestanie i ja
nie przestanę. Bo nakręcam się.
I przeciwbóle gromadzę na później.

July 09 2015

zielenbutelkowa
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vianikotyna nikotyna
zielenbutelkowa
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
zielenbutelkowa
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
zielenbutelkowa
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
zielenbutelkowa

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie vianivea nivea
zielenbutelkowa
5208 427f
Reposted fromyourjinx yourjinx vianivea nivea

June 17 2015

zielenbutelkowa
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl